Klub Sportowy
DELFIN MASTERS

3030766717_7aab4f4f2f_b

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych

Klub realizuje ten cel poprzez:
1) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
4) Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych.

 

Serdecznie zapraszamy byłych długoletnich zawodników do trenowania razem z nami – mamy jeszcze wolne miejsca na treningach .

Ze względu na ograniczoną pojemność basenu w czasie naszego treningu ( sob. 7.30-9.00 ) przepraszamy za możliwość zamknięcia listy przyjęć do naszego Klubu Delfin Masters Łódź do czasu znalezienia dodatkowych godzin treningowych na basenie ( SKS 137 Delfin lub innych ).

Dodaj komentarz